Zásady ochrany osobních údajů v aplikaci Pěnožrouti

Ochrana vašeho soukromí je u nás v Kofole důležité téma, proto jsme pro vás připravili tuto stránku, na které se dozvíte vše o tom, jakým způsobem pracujeme s vašimi osobními údaji, které nám v rámci této aplikace nebo v souvislosti s ní poskytnete. Pokud máte k ochraně svého soukromí jakékoliv dotazy, kontaktujte nás na adrese info@kofola.cz.

Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 24261980, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10735. Vaše osobní údaje také mohou být v určitých situacích poskytnuty třetím stranám, které jsou zmíněny dále v tomto dokumentu.

Správce je oprávněn tyto zásady změnit aktualizací této strany. Tyto zásady jsou platné od 1.6.2019

Tím, že nám poskytnete vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie.

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím této aplikace.

K čemu shromažďujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme z těchto důvodů:

  • abychom mohli provozovat tuto aplikaci,
  • abyste se mohli zapojit do soutěží, které pro vás v souvislosti s aplikací připravujeme,
  • na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli vyhodnocovat a analyzovat to, jak naši aplikaci využíváte a jak ji můžeme do budoucna zlepšit.
  • abychom vám zasílali obchodní sdělení elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o našich produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od vás příslušný souhlas)

Jaké osobní údaje shromažďujeme

Údaje, které o sobě poskytnete

Použití aplikace vyžaduje vyplnění přezdívky a emailu, pod kterými se budete přihlašovat do aplikace. Přezdívka je jakékoliv jméno nebo název, který si zvolíte, do aplikace není nutné ani doporučené zadávat své celé vlastní jméno. Pokud zadáte jméno nebo název třetí osoby, prohlašujete, že tato osoba je s tímto postupem srozuměna a že s ním souhlasí.

V naší aplikaci se můžete s Pěnožrouty vyfotit a tuto fotografii uložit do telefonu. Vámi pořízené fotografie nejsou v aplikaci uchovávány a jsou smazány v momentě, kdy je uložíte do telefonu. Možnost pořízení fotografie vyžaduje povolení přístupu aplikace k fotoaparátu vašeho telefonu. Bez vašeho souhlasu naše aplikace nemůže fotoaparát využít.

Údaje o vašem zařízení

Údaje o vámi používaném zařízení (model zařízení, verze operačního systému) využíváme k tomu, abychom mohli zaručit funkčnost naší aplikace a včas vám například nabídnout novou verzi pro vámi používanou verzi operačního systému. Údaje jsou uchovávány v anonymizované podobě a nejsou dále zpracovávány za jinými účely, než je naše statistika používání aplikace.

Údaje o používání aplikace

V rámci aplikace sledujeme, jaké Pěnožrouty jste sesbírali do své galerie. Na základě toho počítáme vaše skóre a cílíme obsah pro odhalování dalších částí aplikace. Údaje o sesbíraných Pěnožroutech také využíváme k vašemu ověření, pokud se zapojujete do soutěží připravovaných v souvislostí s aplikací Pěnožrouti.

Údaje o poloze

Údaje o vaší o poloze jsou nutné k tomu, abychom vám mohli zobrazit mapu, kde sbírat Pěnožrouty, sledovat uživatelské statistiky a poskytnout push-notifikace. Poskytnutí vašich polohových údajů je nutné povolit v aplikaci a bez tohoto povolení vám nebude možné zobrazit mapu míst, kde Pěnožrouty můžete sbírat. Údaje o vaší poloze nejsou dále nijak využívány.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím našich webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů.

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

Souhlasíte s tím, že vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Jak dlouho pracujeme s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, kdy používáte naši aplikaci a v případě zapojení do soutěží v souvislosti s aplikací Pěnožrouti také po dobu trvání těchto soutěží.

Komu poskytujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje, v podobě anonymních statistik používání, poskytujeme poskytovateli operačního systému vašeho telefonu a dále společnostem Facebook Inc. a Google Inc. pro účely anonymních statistik, možnost sdílet vámi pořízené fotografie a pro vylučování z cílení naší reklamy.

V případě vašeho zapojení do soutěží v souvislosti s aplikací Pěnožrouti vaše osobní údaje předáváme organizátorovi soutěže, společnosti WMC Praha, a.s., se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, 170 00, IČ 26509954, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7532, a to v souladu s pravidly dané soutěže. S touto společností jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, která garantuje stejnou míru ochrany vašeho soukromí, jako poskytujeme my sami.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

  • požadovat po nás informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování (žádost o omezení zpracování údajů může vést k omezení funkčnosti aplikace)
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů (tato žádost má za následek nemožnost používat aplikaci),
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

Výše uvedená práva můžete uplatnit žádostí adresovanou na náš e-mail nebo poštovní adresu uvedenou na začátku tohoto dokumentu.

Používají webové stránky soubory cookies a co tyto soubory představují?

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookie je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncové zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookie může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookie a jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají?

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Ke zlepšení využitelnosti našich webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.