Informácie o spracovávaní osobných údajov v aplikácii Penožrúti

Ochrana vášho súkromia je u nás v Kofole dôležitá téma, preto sme pre vás pripravili túto stránku, na ktorej sa dozviete všetko o tom, akým spôsobom pracujeme s vašimi osobnými údajmi. Pokiaľ máte k ochrane svojho súkromia akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese info@kofola.sk.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov sme my, spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko a.s., so sídlom Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava – Poruba, IČO: 24261980, zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel B, vložka 10735. Vaše osobné údaje tiež môžu byť v určitých situáciách poskytnuté tretím stranám, ktoré sú zmienené ďalej v tomto dokumente.

Na čo zhromažďujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje zhromažďujeme z týchto dôvodov:

·         aby sme mohli prevádzkovať túto aplikáciu,

·         aby ste sa mohli zapojiť do súťaží, ktoré pre vás v súvislosti s aplikáciou pripravujeme,

·         na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme mohli vyhodnocovať a analyzovať to, ako našu aplikáciu využívate a ako ju môžeme do budúcnosti zlepšiť.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Údaje, ktoré o sebe poskytnete

Použitie aplikácie vyžaduje vyplnenie prezývky, pod ktorou sa napríklad budete zobrazovať v rebríčkoch, kto koľko ulovil Penožrútov. Prezývka je akékoľvek meno alebo názov, ktorý si zvolíte, do aplikácie nie je nutné ani sa neodporúča zadávať svoje celé vlastné meno. Pokiaľ zadáte meno alebo názov tretej osoby, vyhlasujete, že táto osoba je s týmto postupom uzrozumená a že s ním súhlasí.

V našej aplikácii sa môžete s Penožrútmi vyfotiť a túto fotografiu zdieľať na sociálne siete. Vami zhotovené fotografie nie sú v aplikácii uchovávané a sú zmazané v momente, keď ich zdieľate na sociálne siete. Možnosť zhotovenia fotografie vyžaduje povolenie prístupu aplikácie k fotoaparátu vášho telefónu. Bez vášho súhlasu naša aplikácia nemôže fotoaparát využiť.

Údaje o vašom zariadení

Údaje o vami používanom zariadení (model zariadenia, verzia operačného systému) využívame na to, aby sme mohli zaručiť funkčnosť našej aplikácie a včas vám napríklad ponúknuť novú verziu pre vami používanú verziu operačného systému. Údaje sú uchovávané v anonymizovanej podobe a nie sú ďalej spracovávané na iné účely, než je naša štatistika používania aplikácie.

Údaje o používaní aplikácie

V rámci aplikácie sledujeme, akých Penožrútov ste zozbierali do svojej galérie. Na základe toho počítame vaše skóre, pričom hráči s najlepším skóre sa objavujú v rebríčkoch dostupných všetkým používateľom aplikácie. Údaje o zozbieraných Penožrútoch tiež využívame na vaše overenie, pokiaľ sa zapájate do súťaží pripravovaných v súvislosti s aplikáciou Penožrúti.

Údaje o polohe

Údaje o vašej o polohe sú nutné na to, aby sme vám mohli zobraziť mapu, kde zbierať Penožrútov. Poskytnutie vašich polohových údajov je nutné povoliť v aplikácii a bez tohto povolenia vám nebude možné zobraziť mapu miest, kde Penožrútov môžete zbierať. Údaje o vašej polohe nie sú ďalej nijako využívané.

Ako dlho pracujeme s vašimi osobnými údajmi

Vaše osobné údaje spracovávame v čase, keď používate našu aplikáciu a v prípade zapojenia do súťaží v súvislosti s aplikáciou Penožrúti tiež počas trvania týchto súťaží.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, v podobe anonymných štatistík používania, poskytujeme poskytovateľovi operačného systému vášho telefónu a ďalej spoločnostiam Facebook Inc. a Google Inc. na účely anonymných štatistík, možnosť zdieľať vami zhotovené fotografie a na vylučovanie z cielenia našej reklamy.

V prípade vášho zapojenia do súťaží v súvislosti s aplikáciou Penožrúti vaše osobné údaje odovzdávame organizátorovi súťaže, spoločnosti WMC Praha, a.s., so sídlom Hvězdova 1734/2c, Praha 4,  140 00, IČO 26509954, zapísanej do obchodného registra vedeného Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7532, a to v súlade s pravidlami danej súťaže. S touto spoločnosťou sme uzavreli spracovateľskú zmluvu, ktorá garantuje rovnakú mieru ochrany vášho súkromia, ako poskytujeme my sami.

Vaše práva

Vezmite, prosíme, na vedomie, že máte právo:

·         požadovať od nás informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame,

·         požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,

·         vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania (žiadosť o obmedzenie spracovania údajov môže viesť k obmedzeniu funkčnosti aplikácie)

·         požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov (táto žiadosť má za následok nemožnosť používať aplikáciu),

·         na prenositeľnosť údajov,

·         v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť žiadosťou adresovanou na náš e-mail alebo poštovú adresu uvedenú na začiatku tohto dokumentu.